Katarzyna  Gauer

Katarzyna Gauer

urodzona w 1991 roku w Kołobrzegu. W 2011 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na kierunku malarstwo. Na drugim roku (2013) w ramach programu Erasmus, wyjechała do Anglii na Uniwersytet w Plymouth, który ukończyła z oceną celujacą.

W 2013 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czerwcu 2014 roku obroniła licencjacką pracę dyplomową w pracowni prof. Józefa Walczaka, uzyskując ocenę celującą.

W 2015 roku otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dla najlepszych studentów.

W czerwcu 2016 roku obroniła magisterską pracę dyplomową w pracowni prof. Józefa Walczaka, uzyskując ocenę celującą. 

Art by this artist