Witold  Kaliński

Witold Kaliński

Artysta urodzony w Ornecie w 1949 roku. Studiował w latach 1966-1972 w PWSSP w Łodzi. Dyplom otrzymał w roku 1972 w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego i w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Janiny Pierzgalskiej. Od tego czasu pracował w macierzystej uczelni. W latach 1972-1987 był asystentem w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego. Od 1987 do 2014 r. prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa następnie na Wydziale Malarstwa i Rysunku Pracownie Malarstwa do roku 2019. Tytuł profesora uzyskał w 2000 roku. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki artystycznej i rysunku. Brał udział w około trzystu wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą. 

Jego prace znajdują się w zbiorach:

Graphische Sammlung Albertina w Wiedniu, Tama Atr. University Museum w Tokyo,

Polish Museum of America w Chicago, Gewerbemuseum w Winterthur Szwajcaria,

Museu de Arte Contemporaenea de Campinas, Brazylia, Biblioteka Narodowa w Warszawie,

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Musei Palazzo Civico w Lugano,

Musee Gruerien, Bulle, Szwajcaria.