Justyna  Maksymczak

Justyna Maksymczak

Urodzona 1982 w Głogowie, w latach 2003-2007, studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, kierunek studiów i specjalność: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego. Obecnie studiuje Historię Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wystawy: 2012 -Galeria Szewska 36 ,Wrocław