Agnieszka Balewska

Agnieszka Balewska

Agnieszka Balewska - „Dr Agi Bali” - urodziła w się w latach sześćdziesiątych. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w 1986 r. w Poznaniu oraz studiowała na PWSSP/ ASP/ UAP też w Poznaniu. Swój dyplom mgr. Sztuki obroniła (1993) z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Kałuckiego i Pracowni Rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. Jest doktorem Nauk Humanistycznych, swój stopień naukowy uzyskała w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu w 2002 roku. Dysertacja ta uzyskała odgłos w naukowym środowisku Polonii Francuskiej, gdyż teoretyczne badanie i analiza obiektu sztuki oparte były na rodzimym francuskim strukturalizmie. Praca doczekała się oficjalnie publikacji w Paryżu 2005r. wydanej przez Wydawnictwo Casimir-le-Grand i znalazła m.in. swoje miejsce we wszystkich Narodowych Bibliotekach Polonijnych we Francji.


Zajmowała się performance’em dźwiękowo-motorycznym, malarstwem, rysunkiem, sztuką obiektu. Aktualnie pracuje nad grafiką komputerową, malarską przestrzenią oraz krytyką artystyczną.

Dr Agnieszka Balewska miała wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą, między innymi w takich miastach jak: Poznań, Warszawa, Łódź, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Słupsk, Ustka i Tarnowskie Góry oraz Frankfurt nad Odrą, Bonn, Hannover, Londyn, Nottingham, Tokyo, Bruksela i Hengelo. Zrealizowała przeszło 30 wystaw zbiorowych i 50 wystaw indywidualnych. Publikowała krytyki artystyczne w czasopismach, periodykach, magazynach o sztuce w Polsce i zagranicą.

Była członkiem redakcji magazynu o sztuce „Arteon”. Aktualnie pisze recenzje z wystaw sztuk wizualnych i teksty krytyki artystycznej, w ramach promocji twórców. Brała udział w konferencjach kulturoznawczo-artystycznych w kraju i zagranicą oraz w XIV Międzynarodowym Kongresie Estetyki w Ljubljanie w 1998 roku, jak również w kolejnym XV Międzynarodowym Kongresie Estetyki ze swoim wykładem i prezentacją malarstwa w Tokyo w 2001 r.

W roku 1995 i 2021 została nagrodzona stypendium przez Kapitułę Wydziału Kultury i Sztuki w Poznaniu. A w 2007r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz w 2004r., 2010r., 2014r. została stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Obecnie prowadzi Grupę Artystów i Galerię Autorską Lagunart&ducky w Poznaniu. W ostatnich latach Jej działania koncentrują się głównie na sztuce malarskiej i graficznej oraz tekstach krytyki artystycznej – metaforycznej i metafizycznej.