Anna Forycka-Putiatycka

Anna Forycka-Putiatycka

Anna Forycka z domu Putiatycka  studiowała na Wydziale Konserwacji Zabytków UMK w Toruniu. Ukończyła wydział Architektury Wnętrz PWSSP w Poznaniu, gdzie uczęszczała do pracowni malarskiej prof. Tadeusza Brzozowskiego i prof. Andrzeja Kurzawskiego.  Jest wieloletnim członkiem ZPAP oraz IAA/A/AP – UNESCO.  W twórczości skupia się głównie na malarstwie i grafice. Zajmując się grafiką pragnie przypomnieć  historię i trud jakie rodzina Putiatyckich włożyła w rozwój naszej Kultury Narodowej. W swojej twórczości skupia się głównie na malarstwie olejnym. Jej malarstwo  jest nasycone  ekspresją,  kompozycje  inspirowane widokami z natury,  koncentruje się na  świetle, kontrapunkcie, melodii, harmonii i kolorze. Dba o jakość faktury. Na uwagę zasługują też monochromatyczne monotypie i akwarele, w których daje się poznać jako mistrzyni nastroju i przemyślnej kompozycji. Jej niespokojna dusza poszukuje ciągle nowych rozwiązań, szukając nowych środków wyrazu, wzbogaca grafikę warsztatową najnowszymi możliwościami techniki cyfrowej.

Podczas pobytu w Stacji Naukowej  PAN i w Bibliotece Polskiej w Paryżu współorganizowała  wernisaże, imprezy kulturalno-naukowych, oraz zajmowała się wystrojem wnętrz.

W Warszawie, na Saskiej Kępie prowadziła wraz z mężem przez wiele lat salon artystyczno-naukowego  „Souvenir  Napoléonien” . Pracowała w warszawskich Galeriach Sztuki organizując wernisaże, spotkania kulturalne i wykłady znanych twórców polskiej kultury. Należy do kilku grup twórczych, prowadzi Grupę „SYMFONIA” zajmującą się malarstwem inspirowanym twórczością kompozytorów polskich.

Brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i ponad 120 zbiorowych. Prace Anny Foryckiej-Putiatyckiej znajdują się w instytucjach polskich i zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie.