Anna Michalewicz

Anna Michalewicz

Malarstwo jest językiem, który chciałabym opanować na tyle, by moje obrazy nie musiały być opisywane słownie . One ( obrazy ) stanowią dowód na codziennie podejmowane przeze mnie próby prawidłowego wysławiania się.

/Samuel Beckett , Worstward Ho ; przeł. Antoni Libera/.

Prace tego artysty

ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
2000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
4900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
6500 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
5900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
5900