Arkadiusz  Marcinkowski

Arkadiusz Marcinkowski

Urodził się w 1970 r. W 1989 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. W 1991 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W okresie 1995-1996 studiował w Holandii. W 1996 r. uzyskał dyplom magistra sztuki z malarstwa w pracowni prof. Jana Świtki i z edukacji artystycznej u prof. Tomasza Maruszewskiego. Temat pracy magisterskiej to "Rola kodu w procesie twórczym". Po ukończeniu studiów rozpoczął w Poznaniu aktywną działalność zawodowo-artystyczną. Zorganizował wystawy grafiki i malarstwa sztalugowego, brał udział w wielu ekspozycjach za granicą, m.in. w Japonii, gdzie kilkakrotnie podróżował i miał kilka wystaw w prestiżowych galeriach w Osace i Tokio. W 1997 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis w Poznaniu jako asystent w pracowni malarstwa i rysunku. W 1999 r. stworzył identyfikację wizualną Poczty Polskiej, która jest obecnie wdrażana  w całym kraju. W 1996 r. zakończył pracę w WSSS i został pracownikiem dydaktyczno-naukowym Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, gdzie prowadził pracownię rysunku. W 2008r. uzyskał tytuł doktora na ASP w Poznaniu.Obecnie jest adiunktem i prowadzi pracownie rysunku oraz mediów elektronicznych wraz z projektowaniem komputerowym w WSUS. Od 2006 jest członkiem zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.