Barbara Kucharska

Barbara Kucharska

Artystka malarka i muzyk flecistka.

W 2012 r. uzyskała stopień: doktora sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Instrumentalnym o specjalności flet.

 Jest autorką 30 indywidualnych wystaw malarskich (m.in.w Bristolu w Wielkiej Brytanii, Poznaniu, Warszawie, Sopocie, Olsztynie) oraz brała udział w ponad 20 zbiorowych. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Pracuje na stanowisku Adiunkta w Collegium Da Vinci, gdzie prowadzi zajęcia z Malarstwa.