Czesław Wiącek

Czesław Wiącek

Absolwent wrocławskiej PWSSP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1965 r., studiując ceramikę w pracowni Rudolfa Krzywca i Haliny Olech oraz malarstwo pod kierunkiem prof. Zbigniewa Karpińskiego. W latach 1965-66 pracował jako projektant w ćmielowskiej Fabryce Porcelany, następnie wrocławskiej PWSSP na stanowisku naukowo-dydaktycznym. Od 1970 r. uprawiał wolny zawód artysty-plastyka, równocześnie współpracując z Cepelią. Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików XYLON. Uprawiał grafikę warsztatową, ceramikę artystyczną i przemysłową, rzeźbę architektoniczną i plenerową oraz malarstwo. Artysta zmarł w 2019 roku.