Grażyna  Kielińska

Grażyna Kielińska

Urodzona w 1967 roku w Poznaniu. W 1992 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w rodzinnym mieście. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni malarstwa Profesora Jerzego Kałuckiego. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem, których nie traktuje jak wyeksploatowanych środków twórczych, gdyż uważa, że wszelkie ograniczenia ją inspirują. Problem granicy interesuje ją już od wielu lat. Poświęciła mu swoją wystawę z 2004 roku, którą zatytułowała „Granice skutku”. Tam właśnie zaprezentowała cykl obrazów pt. „Oparci o deszcz”. Do wynikających z niego konsekwencji często powraca w swoich myślach i pracach. Wystawiała w wielu galeriach w kraju a także za granicą. Mieszka i pracuje w Poznaniu.