Grażyna Strykowska

Grażyna Strykowska

Grażyna Strykowska , poznańska malarka i graficzka, absolwentka (1978) wydziału malarstwa poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny ) . Przez kilka lat asystent w pracowni Norberta Skupniewicza, umowę rozwiązano w stanie wojennym. Malarstwo figuratywne, duże i małe formaty olejne, rysunek, projektuje i realizuje wielkoformatowe witraże. W listopadzie 1981 roku debiutowała wystawą w poznańskim BWA.  W okresie stanu wojennego skazana na banicję, prezentowała swoje prace na licznych wystawach w Szwecji ( Marsvinsholm, Lanckrona, Lund, Malmö,). Brała udział w targach sztuki w Fuldzie, Brunszwiku, Paryżu - sztuka młodych, kilkakrotnie w Budapeszcie. W  latach 90. jej prace znów można było oglądać na wystawach w Poznaniu : w Teatrze Nowym, galerii Polony, w zamkowej Galerii Profil. W roku 2000 powstał spektakl  „Trwać poza Śmierć" - obrazom Grażyny Strykowskiej towarzyszyła poezja Tadeusza Żukowskiego i muzyka Zbigniewa Kozuba oraz choreografia Mirka Różalskiego. Malarstwo w Galerii Tomasza Akusza na Masztalarskiej, BWA „One", Galerii Wroniecka Dag-Tak , Profil, Wenecji - Galerii Centrale Łódz. Piety i tancerze, obrazy olejne, formaty bardzo zróżnicowane - wielkie i bardzo małe. Rysunek piórkiem przeważnie linearny, duże rysunki pastelami też raczej linearne. Projekty witraży traktuje jak samodzielne obrazy, wykonując liczne wariacje wokół danego tematu. W jej twórczości występuje ciągłość, mimo zwrotu ku rysunkowi, jaki obserwuje się w ostatnich latach. Treść oscyluje zawsze wokół tańca - wyrażającego afirmację życia i jego dramat. 

Prace tego artysty

ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
16000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
7200 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
6000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
5000