Grzegorz Nowicki

Grzegorz Nowicki

Prof. Grzegorz Nowicki (ur. 1951) studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w pracowni doc. Jacka Rybczyńskiego w 1977 r. Po studiach podjął pracę w PWSSP (obecnie UA) w Poznaniu, gdzie od 1982 r. prowadzi pracownię komunikatu wizualnego. Kieruje również pracownią grafiki warsztatowej OFFSET UA oraz pracownią projektowania komunikatu graficznego w WSUS. Zajmuje się grafiką projektową i warsztatową. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą.

Prace tego artysty

ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
800