Katarzyna Słuchocka

Katarzyna Słuchocka

Urodzona  w 1967 roku w Poznaniu. Studia na Politechnice Poznańskiej, dyplom z wyróżnieniem

w pracowni prof. Mariana Fikusa. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2001 roku. Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych.

Twórczość w zakresie projektowania, malarstwa, rysunku, fotografii. Udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Kurator wystaw. Organizator konkursów.

Działalność dydaktyczna w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki, projektowania.