Krystina Vilchynska

Krystina Vilchynska

ur.1986 w Ukrainie. Artystka, która od najwcześniejszych lat oddawała się z pasją malarstwu. Obecnie mieszka na stałe w Warszawie, kontynuuje swoją artystyczną podróż. Choć ukończyła studia z zakresu Architektury Wnętrz w Łodzi, to malarstwo zawsze stanowiło dla niej autentyczną pasję i wyraz twórczy.

 

W swojej twórczości Krystina Vilchynska odnosi się do tematów bliskich jej sercu, takich jak piękno, harmonia z ludźmi i otaczającą przyrodą, odzwierciedlając w ten sposób swoje życiowe doświadczenia. Barwne kompozycje Artystki stanowią nie tylko wyraz artystycznego wyczucia, ale także głębokiej analizy psychologicznej człowieka uwikłanego w egzystencjalne okoliczności. Użycie płaskich plam barwnych stwarza przestrzeń dla odczytania własnej narracji przez widza. W ten sposób artystka stwarza sytuację, w której odbiorca otrzymuje szansę dopowiedzenia własnego znaczenia i przestrzeń dla subiektywnej interpretacji.Prace tego artysty