Magdalena Gogół

Magdalena Gogół

Mieszka w Rudzie Kozielskiej, wiosce położonej pomiędzy Gliwicami, Rybnikiem i Raciborzem. 

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach oraz cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego - dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa Prof. Norberta Witka oraz wyróżnienie za pracę magisterską, dotycząca porównania dziecięcej ekspresji plastycznej z twórczością artystyczną.

W 2009 roku zrealizowała przewód doktorski na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w dziedzinie sztuki piękne – malarstwo, którego promotorem był prof. Ireneusz Walczak. Od 2004 roku związana zawodowo z Instytutem Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie prowadzi zajęcia w pracowni malarstwa oraz wykłada technologię malarstwa i upowszechnianie, animację i promocję kultury wizualnej a także prowadzi warsztaty rzeźbiarskie i kształtowania przestrzeni. Od 2011 roku wykłada również malarstwo na kierunku Grafika w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

W działalności artystycznej zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym w dużym formacie oraz miniaturze, a także projektuje, prowadzi i uczestniczy w warsztatach twórczych i akcjach plastycznych.

Prace tego artysty

ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
4600 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
4000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
4300 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
3200 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
2900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
3000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
7900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
7900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
300 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
300 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
450 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
450 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
450 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
450 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
300 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
1000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
1000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
7900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
7900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
7900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
10900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
7900