Marzena Edyta  Miśkiewicz

Marzena Edyta Miśkiewicz

Artystka uzyskała dyplom z malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Autorka ponad 700-set obrazów, z których część znajduje się w zbiorach instytucji, kościołów i kolekcji prywatnych w kraju m. in. w Galerii Napiórkowskiej w Warszawie, w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie oraz za granicą: w USA, Kanadzie, Anglii (Palace Buckingham: Tryptyk Portrety Rodziny Królewskiej), Brunei, Holandii oraz Niemczech. Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i innych krajach. Organizatorka imprez kulturalnych oraz autorka i realizatorka scenografii. Założycielka artystycznego Stowarzyszenia ART AVANTI, a także założycielka oraz aktorka Kabaretu Gzyms Szyderców. Juror w artystycznych konkursach plastycznych, muzycznych i teatralnych. Dwukrotnie uzyskała stypendium twórcze  Prezydenta Miasta Zamość w 2017 oraz 2018 r.

Fotografia artystki :  Przemek Wiśniewski