Michał Bajsarowicz

Michał Bajsarowicz

Urodził się w 1963 roku. W latach 1986-92 studiował w PWSSP w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1992 r. w pracowni B. Wegnera. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się głównie malarstwem, grafiką i rzeźbą. Autor licznych wystaw w kraju i za granicą.