Mirosław Pawłowski

Mirosław Pawłowski

Urodzony 8 lutego 1957 roku. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1976-1981. Dyplom z wyróżnieniem w 1981 roku. W 1984 otrzymał stypendium zagraniczne PWSSP im. M. Dokowicz za najlepszy dyplom w 1981 roku. Od 1982 r. pedagog w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii na ASP w Poznaniu. W latach 1996-1999 kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu, 1999-2002 prodziekan i dziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu, a w latach 2002-2008 dziekan Wydziału Grafiki. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Promocji i Wydawnictw. Profesor. W latach 1983–2013 miał 61 wystawy indywidualne grafiki oraz brał udział w 297 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Więcej...

 

Prace tego artysty