Radosław Teterycz

Radosław Teterycz

Jestem artystą samoukiem. Moja artystyczna droga rozpoczęła się około 2010 roku, zaś nieokreślone pragnienie tworzenia, w niedługim czasie przeistoczyło się w absolutną potrzebę uzewnętrzniania wszystkiego tego, co ukryte na dnie mojej twórczej osobowości. Od prostych form po duże, często skomplikowane, wydobyte z jednego kawałka drewna rzeźby, stanowią finalny rezultat drzemiących we mnie emocji, niepokojów, wrażliwości, lęków mających nie rzadko związek z otaczającą rzeczywistością.

 

Wystawy:

07-28.02.2022 Zamość ZDI: "Drewność siebie by Radek T.”