Sylwia Dubikowska

Sylwia Dubikowska

Sylwia Dubikowska - urodziła się w 1983 roku. Wychowała się w Ziębicach. W 2003 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. St. Kopystyńskiego we Wrocławiu. W 2007 roku ukończyła wydział Konserwacji Detalu Architektonicznego i Rzemiosła Artystycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, z dyplomem w pracowni rzeźby, u prof. M. Molendy. W 2012 roku ukończyła wydział grafiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, z dyplomem w pracowni multimediów, u prof. UP Haliny Cader - Pawłowskiej. W tym samym roku ukończyła Edukację Plastyczną na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na studiach podyplomowych. Uczestniczyła w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.