Teresa Tarach – Ryczko

Teresa Tarach – Ryczko

Studia - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku –Wydział Malarstwa i Rzeźby

Dyplom z malarstwa - Pracownia prof. K. Ostrowskiego w 1990 roku

Kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, udział w plenerach i wystawach grupowych, należy do ZPAP.

Ważniejsze wystawy indywidualne:

  • Muzeum Sztuki Współczesnej –Gdańsk
  • Centrum Promocji Kultury – Warszawa
  • Festiwal Hubermanna –Filharmonia Częstochowska
  • Centrum Sztuki Współczesnej – Worpswede (Niemcy)
  • Ars Polona Galerie – Duesseldorf (Niemcy)
  • Het Klein Galerie – Eindhofen (Holandia)

 Moje malarstwo to przede wszystkim portret. Portret człowieka, każdego żywego stworzenia, w tym otaczającego mnie świata. Poszukuję estetycznych zależności między sztukami plastycznymi, muzyką i innymi wypowiedziami artystycznymi jak teatr, czy sztuka filmowa.