Włodzimierz Mazanka

Włodzimierz Mazanka

Włodzimierz Mazanka urodził się 28 marca 1951 roku w Piaskach. W latach 1965-1970 uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. F. Bartoszka w Poznaniu. W latach 1971-1976 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał  w 1976 r. w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego. Zajmuje się malarstwem. Więcej...