Zbigniew "Jar" Kielak

Zbigniew "Jar" Kielak

Artysta urodzony w Gliwicach, 18.10.1945r. Ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1976r. Ukończył Studium Pedagogiczne dla nauczycieli z wyższym wykształceniem artystycznym w Kielcach. Egzamin państwowy na I i II stopień specjalizacji zawodowej. Ukończył roczny kurs klasycznej animacji filmowej. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem i realizacją witraży, plakatem.

 

Prace tego artysty

ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
5900 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
6000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
3400 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
3100 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
6000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
5200