Katarzyna Szurkowska

Katarzyna Szurkowska

absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Zielonogórskim, dyplom w 2002 roku z rysunku w pracowni profesora Zenona Polusa. Związana ze środowiskiem artystów zielonogórskich od 2008 roku. Uprawia malarstwo, rysunek i projektowanie przestrzenne.

Kolor i forma to dla mnie niezależne, choć nawzajem uzupełniające się środki wyrazu. Kolor...to on jest najważniejszy, poprzez niego wyzwalam energię i ukazuję własny punkt widzenia. Maluje co czuję, co widzę, co nasuwa mi wyobraźnia, co jest i czego nie ma.

A forma...ona określa i porządkuje emocje. Połączenie koloru i formy czasem jest spontaniczne, przypadkowe z podjęciem pewnego ryzyka, a czasem jest to przemyślana kompozycja, gdzie barwa, kształt i faktura przenikają się wzajemnie. Jednak moment, w którym mam swobodę gestu i działam pod wpływem impulsu jest dla mnie najbardziej istotny.

Prace tego artysty

ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
4000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
6000 
ArtInside.Application.Public.Queries.Artists.Detail.ViewPublicAuthorDetailQueryVM+ViewPublicProduct.
4000